Aanmelden dataset

Indien volgens u een dataset in aanmerking komt voor de Europese HVD of INSPIRE verplichting, dan kunt u die hier aanmelden.  Graag ontvangen we naast algemene informatie over de dataset ook een toelichting waarom deze dataset voor HVD of INSPIRE moet worden aangemerkt en mogelijk met welk doel u de HVD of INSPIRE dataset wilt gebruiken.

Nadat u de aanmelding heeft voltooid, neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw verzoek in behandeling. Datasets die al in behandeling zijn, vindt u onder Aangemelde datasets.

Het overzicht van reeds aangemerkte (en afgemerkte) datasets vindt u onder Aanmerkingsregister.