Geluidaandachtsgebieden uit {Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)}

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Gemeenten
Waterschappen
Provincies
Rijkswaterstaat
ProRail
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

OZON (Objectgerichte Ontsluiting van Omgevingsdocumenten)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Kadaster
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Data-eigenaar
Rijk
Gemeenten
Provincies
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden