Adressen uit Basisregistratie Adressen (LV BAG)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Kadaster
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Data-eigenaar
Gemeenten
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Adressen