Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2023

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Spreiding van de bevolking — demografie

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2022

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Spreiding van de bevolking — demografie

Toekomstige visserijbeperkingen Noordzee

Dataprovider
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Huidige visserijbeperkingen Noordzee

Dataprovider
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Geluidaandachtsgebieden uit {Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)}

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Gemeenten
Waterschappen
Provincies
Rijkswaterstaat
ProRail
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden