Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Toekomstige visserijbeperkingen Noordzee

Dataprovider
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Huidige visserijbeperkingen Noordzee

Dataprovider
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Ecologisch aandachtsgebied

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
IACS dataset
INSPIRE
INSPIRE Thema
Landgebruik

Referentielaag landbouwpercelen

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
IACS dataset
INSPIRE
INSPIRE Thema
Bodemgebruik

BRO - Geomorfologische kaart (GMM)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Wageningen Environmental Research
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Geologie

BRO - Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Wageningen Environmental Research
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Geologie

BRO - Bodemkaart (SGM)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Wageningen Environmental Research
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Bodem

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
IACS dataset
INSPIRE
INSPIRE Thema
Landgebruik