IED installaties en emissies (Richtlijn Industriële emissies)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Faciliteiten voor productie en industrie

Hoofd luchtvervoersnetwerk (Richtlijn Omgevingslawaai)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Vervoersnetwerken

Hoofd spoorwegen (Richtlijn Omgevingslawaai)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
ProRail
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Vervoersnetwerken

Hoofdwegen (Richtlijn Omgevingslawaai)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Rijkswaterstaat
Provincies
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Vervoersnetwerken