Onder het thema Menselijke gezondheid en veiligheid vallen de volgende datasets.

Meetgegevens monitoring stations (Nitraatrichtlijn) ondiepe filters

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid