Welkom bij het Aanmerkingsregister

In het Aanmerkingsregister worden de aanmerkingen bijgehouden voor verschillende Europese verplichtingen. Op dit moment zijn de aanmerkingen opgenomen voor de Europese verplichtingen van de INSPIRE richtlijn. De aanmerkingen voor de uitvoeringsverordening High value dataset (HVD) voor de Open Data richtlijn worden de komende periode tijdens de implementatiefase in overleg met de dataproviders en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stapsgewijs opgenomen. 

In het kader van deze Europese verplichtingen maken overheidsorganisaties in de Europese lidstaten datasets die vallen onder HVD en/of INSPIRE vindbaar, te bekijken en te downloaden.

In Nederland zijn verschillende overheidsorganisaties verantwoordelijk voor het conform HVD en/of INSPIRE beschikbaar stellen van één of meer datasets. Zij zijn en worden hiervoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangemerkt. De aanmerking is niet geheel statisch. Het komt voor dat een andere dataset eveneens of beter voorziet in de Europese verplichting. In dat geval kan die andere dataset worden aangemerkt. U kunt hiervoor zelf ook datasets aanmelden.

In het Aanmerkingsregister houdt het ministerie de actuele stand van de aanmerkingen bij.