Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Europese verplichting
Status aanmelding
In behandeling