Kwaliteitscontrole

Voor de INSPIRE datasets worden hieronder de Geoportal harvesting resultaten getoond. Vanaf de zomer 2023 is het helaas niet meer mogelijk om deze resultaten te downloaden uit het Europese INSPIRE Geoportal.

Geoportal harvesting resultaten

Het overzicht toont waar nog problemen zijn met het downloadbaar of viewbaar beschikbaar maken van de dataset. 

Voor INSPIRE datasets die niet voorkomen op deze lijst zijn er twee mogelijkheden. De dataset komt voor in het INSPIRE Geoportal of de dataset komt niet voor in het INSPIRE Geoportal:

  1. Als de dataset voorkomt in het INSPIRE Geoportal, dan voldoet deze om te kunnen downloaden en te viewen.
  2. Als de dataset niet voorkomt in het INSPIRE Geoportal, is de dataset niet conform INSPIRE gepubliceerd, de metadata is niet beschikbaar in het NGR met categorie INSPIRE. 

Hieronder staan de resultaten van Geoportal harvesting door Europa.