Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE en HVD

In het onderstaande overzicht worden de Nederlandse datasets getoond die zijn aangemerkt voor de Europese verplichtingen van de INSPIRE richtlijn en van de uitvoeringsverordening High value dataset (HVD) voor de Open Data richtlijn. Ook wordt aangegeven welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor HVD en/of INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting) of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (IACS-datasets).

Middels het selectievenster kunt u verschillende selecties maken, bijvoorbeeld de datasets per Europese verplichting of per thema (keuze uit INSPIRE of HVD thema) of per dataprovider. 
U kunt middels het selectievenster ook selecties combineren.

Datasets 71 - 80 van de 227

Luchtkwaliteit

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Milieubewakingsvoorzieningen

Grootschalige Concentraties voor Nederland (GCN)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid

Drinkwaterkwaliteit na zuivering

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid

Meetnetten voor lucht - Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Milieubewakingsvoorzieningen