Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE en HVD

In het onderstaande overzicht worden de Nederlandse datasets getoond die zijn aangemerkt voor de Europese verplichtingen van de INSPIRE richtlijn en van de uitvoeringsverordening High value dataset (HVD) voor de Open Data richtlijn. Ook wordt aangegeven welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor HVD en/of INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting) of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (IACS-datasets).

Middels het selectievenster kunt u verschillende selecties maken, bijvoorbeeld de datasets per Europese verplichting of per thema (keuze uit INSPIRE of HVD thema) of per dataprovider. 
U kunt middels het selectievenster ook selecties combineren.

Datasets 41 - 50 van de 227

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Spreiding van soorten

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Spreiding van soorten

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Europese verplichting
Prioritaire dataset voor e-reporting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Spreiding van soorten

Potentieel Wind

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Data-eigenaar
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Energiebronnen

Luchtvaartinformatie

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Vervoersnetwerken

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
BIJ12
Beleidsverantwoordelijke
Provincies
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden

Aardkundige waarden

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
BIJ12
Beleidsverantwoordelijke
Provincies
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden