Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE en HVD

In het onderstaande overzicht worden de Nederlandse datasets getoond die zijn aangemerkt voor de Europese verplichtingen van de INSPIRE richtlijn en van de uitvoeringsverordening High value dataset (HVD) voor de Open Data richtlijn. Ook wordt aangegeven welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor HVD en/of INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting) of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (IACS-datasets).

Middels het selectievenster kunt u verschillende selecties maken, bijvoorbeeld de datasets per Europese verplichting of per thema (keuze uit INSPIRE of HVD thema) of per dataprovider. 
U kunt middels het selectievenster ook selecties combineren.

Datasets 11 - 20 van de 227

Ruimtelijke plannen

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Kadaster
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Data-eigenaar
Gemeenten
Provincies
Rijk
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Landgebruik

Nuts-netwerken - Centrale voorziening KLIC-WIN

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Kadaster
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Data-eigenaar
Netwerkbeheerders
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Nutsdiensten en overheidsdiensten