Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE en HVD

In het onderstaande overzicht worden de Nederlandse datasets getoond die zijn aangemerkt voor de Europese verplichtingen van de INSPIRE richtlijn en van de uitvoeringsverordening High value dataset (HVD) voor de Open Data richtlijn. Ook wordt aangegeven welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor HVD en/of INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting) of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (IACS-datasets).

Middels het selectievenster kunt u verschillende selecties maken, bijvoorbeeld de datasets per Europese verplichting of per thema (keuze uit INSPIRE of HVD thema) of per dataprovider. 
U kunt middels het selectievenster ook selecties combineren.

Datasets 61 - 70 van de 227

Geluidszones rondom vliegvelden

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
BIJ12
Beleidsverantwoordelijke
Provincies
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Natuurbranden

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
BIJ12
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebieden met natuurrisico's

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
BIJ12
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Provincies
Rijkswaterstaat
Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoedbeheer
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Habitats en biotopen

Beperkingen voor Voertuigen

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
RDW
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
RDW
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Mobiliteit
INSPIRE Thema
Vervoersnetwerken

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Data-eigenaar
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden

UNESCO cultureel werelderfgoed

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Data-eigenaar
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden

Rijksmonumenten

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Data-eigenaar
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden

Volksgezondheidmonitoren (VGZ, JG, GZO)

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid

Infectieziekten datasets

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid