Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE en HVD

In het onderstaande overzicht worden de Nederlandse datasets getoond die zijn aangemerkt voor de Europese verplichtingen van de INSPIRE richtlijn en van de uitvoeringsverordening High value dataset (HVD) voor de Open Data richtlijn. Ook wordt aangegeven welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor HVD en/of INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting) of het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (IACS-datasets).

Middels het selectievenster kunt u verschillende selecties maken, bijvoorbeeld de datasets per Europese verplichting of per thema (keuze uit INSPIRE of HVD thema) of per dataprovider. 
U kunt middels het selectievenster ook selecties combineren.

Datasets 21 - 30 van de 227

Meteorologische meetstations

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Milieubewakingsvoorzieningen

Aardbevingen

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Europese verplichting
INSPIRE
INSPIRE Thema
Gebieden met natuurrisico's

Geografische Namen Nat - Nederland

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Defensie
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Geospatiale data
INSPIRE Thema
Geografische namen

Maritieme grenzen - basislijn Noordzee

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Geospatiale data
INSPIRE Thema
Administratieve eenheden

Maritieme grenzen - Noordzee

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Geospatiale data
INSPIRE Thema
Administratieve eenheden

Zones volgens EU Gemeenschappelijk Visserijbeleid tot 3M en 6M

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Eemsmonding uit Eems-Dollardverdrag

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Nederlands deel PSSA Waddenzee

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Blokindeling Nederlands Continentaal Plat volgens de Mijnbouwwet en Grensgebied volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

Besluit
Aangemerkt
Dataprovider
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Beleidsverantwoordelijke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Data-eigenaar
Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Europese verplichting
High value dataset (HVD)
INSPIRE
HVD Thema
Aardobservatie en milieu
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden